โฉนดหาย!! ไม่ต้องตกใจ แก้ปัญหาง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

สร้างเมื่อ Jul 22, 2022

โฉนดที่ดิน ถือว่าเป็นเอกสารทางราชการที่สำคัญมากๆ เมื่อรู้ตัวว่าทำหาย เราควรจะต้องรีบแจ้งความที่สถานีตำรวจทันที และหลายคนก็อาจจะสงสัยว่า แล้วเราจะสามารถได้โฉนดใบใหม่หรือเปล่า จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง มีขั้นตอนการขอใหม่ที่ยุ่งยากหรือเปล่า ต้องมีการรังวัดที่ดินอีกไหม วันนี้น้อง Genie ได้รวบรวมข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินมาให้เพื่อนๆ แล้วค่ะ บอกเลยค่ะว่าง่ายนิดเดียวเพื่อนๆ หมดกังวลได้เลย ถ้าพร้อมแล้วไปไปดูพร้อมๆ กันเลยค่าาา

undefined

1. โฉนดที่ดินหาย!! ทำไงดี??

สำหรับโฉนดที่ดินนั้น เรียกได้ว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมากๆ เลยนะคะ หากว่าวันนึงเราต้องการใช้และพบว่ามันหายไป หรือ เจ้าของที่ดินเดิมนั้นเสียชีวิตไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ลูกหลาน ซ้ำร้ายยังหาโฉนดตัวจริงไม่เจออีก ทางเดียวที่เราสามารถทำได้ก็คือการขอออกโฉนดใหม่ที่ “สำนักงานกรมที่ดิน” ค่ะ ซึ่งในการขอออกโฉนดใหม่นั้น เราจะไม่ได้โฉนดฉบับเดิม หรือ เอกสารที่เหมือนโฉนดใบเดิมนะคะ เราจะได้เป็น “ใบแทน” ซึ่งจะมีคุณสมบัติการใช้งานที่เหมือนกับใบโฉนดที่ดินที่เจ้าของที่ดินทั่วไปนั้นครอบครองเลยค่ะ

เหตุผลที่ทาง “สำนักงานกรมที่ดิน” นั้นไม่สามารถออกโฉนดที่ดินฉบับจริงให้กับเราได้อีกนั้นเป็นเพราะว่า ในการออกโฉนดที่ดินนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการรังวัดที่ดิน จากนั้นก็จะมีการออกโฉนดมาทั้งหมด 2 ฉบับ โดยจะให้เจ้าที่ดินเก็บไว้ 1 ฉบับ และ ทาง สำนักงานกรมที่ดิน เก็บไว้อีก 1 ฉบับ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถขอโฉนดที่ดินต้นฉบับได้นั้นเองค่ะ

ซึ่ง “ใบแทน” นั้นจะมีรายละเอียดทุกอย่างเหมือนกับโฉนดที่ดินฉบับเดิมเลยค่ะ โดยจะมีการคัดลอกข้อมูลทั้งด้านหน้า และ ด้านหลังเลยค่ะ ซึ่งเราจะได้ใบนี้แทนนั่นเองค่ะ

แต่ในขณะเดียวกันนั้น ในการออก “ใบแทน” มีขั้นตอนและระยะเวลาที่นานพอสมควรเลยค่ะ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าใบโฉนดนั้นหายจริงหรือไม่

undefined

2. การแก้ปัญหาโฉนดที่ดินหาย

ในการแก้ปัญหาแก้ปัญหาหากทำ “โฉนดที่ดิน” หายนะคะ เบื้องต้นเราต้องไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเจ้าของที่ดินนั้นไม่ได้นำโฉนดไปจำนอง ขาย หรือไปค้ำประกันเงินกู้ต่างๆนั่นเองค่ะ

และเมื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยนั้น ให้เรานำหลักฐานต่างๆ ที่เรามีไม่ว่าจะเป็น ใบแจ้งความ หรือสำเนาโฉนดใบเก่าทั้งหมดไปติดต่อที่ “สำนักงานกรมที่ดิน” เพื่อออกโฉนดที่ดินใหม่ค่ะ แต่หากตรวจสอบแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้น ใบแจ้งความบันทึกประจำวันนี้จะเป็นหลักฐานนำไปสู่คดีทางอาญาที่มีโทษร้ายแรงได้ค่ะ

ในการไปยื่นขอโฉนดที่ดินใบใหม่ เจ้าของที่ดินนั้นจะต้องพาพยานบุคคลไปด้วยถึง 2 คน เพื่อเป็นการยืนยันว่าโฉนดที่ดินของเรานั้นหายจริง! และพยานทั้ง 2 คนต้องสามารถยืนยันพฤติกรรมเจ้าของที่ดินได้ด้วยว่า ไม่ได้นำโฉนดที่ดินดังกล่าวไปขาย จำนอง หรือนำไปค้ำประกัน และต้องสามารถยืนยันว่าเจ้าของที่ดินนั้นไม่ได้เป็นคนที่มีหนี้สินรัดตัวค่ะ

โดย “สำนักงานกรมที่ดิน” นั้นจะให้พยานทั้ง2 คนนั้นกรอกเอกสารรับรอง และ ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานกรมที่ดิน เพื่อเป็นการรองรับเจ้าของที่ดินว่าการขอออกโฉนดที่ดินใหม่เป็นเรื่องจริง และหากเกิดปํญหาในภายหลัง พยานทั้ง 2 คนนี้ก็ต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลด้วยนั่นเองค่ะ

undefined

3. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอออกใบแทน

ในการเตรียมเอกสารเพื่อขอออก “ใบแทน” นั้นจะสามารถแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้ค่ะ

3.1. กรณีโฉนดที่ดินชำรุด แต่มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

ในกรณีนี้หากมีหลักฐานตรวจสอบได้ เช่น มีตำแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน ชื่อและตราประจำตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และ/หรือชื่อและตราประจำ ตำแหน่ง ของเจ้าพนักงานที่ดินตามลักษณะของแบบโฉนดที่ดิน จะต้องมีหลักฐานประกอบ ดังนี้

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประจำตัวผู้ขอ
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

3.2. กรณีโฉนดที่ดินชำรุด แต่ไม่มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้

ในกรณีที่โฉนดที่ดินชำรุด และ ไม่มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ให้เตรียมหลักฐานดังข้อที่ 3.1 และจะต้องดำเนินการดังนี้ค่ะ

 • ต้องนำพยานที่เชื่อถือได้ หรือ รู้เห็นการสูญหายของโฉนดที่ดินอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและพยานต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงด้วยค่ะ
 • กรณีสูญหาย เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญา ให้นำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปประกอบคำขอด้วยค่ะ
 • ถ้าเป็นกรณีศาลสั่งหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายขอให้ออกใบแทนให้นำคำสั่งหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุด หรือหนังสือร้องขอไปด้วยค่ะ

3.3. กรณีโฉนดที่ดินหาย หรือเจ้าของที่ดินเดิมเสียชีวิต

 • ใบแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
 • ทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุลของผู้แจ้ง (ถ้ามี)
 • ใบมรณบัตรของเจ้าของที่ดินเดิม และ ให้ทายาทผู้รับมรดกนำเอกสารการรับมรดกที่ดินมาพร้อมยื่นทำรับโอนมรดกด้วย
undefined

4. ขั้นตอนการขอโฉนดที่ดินใหม่ หรือ ใบแทน

ในการขอออก “โฉนดที่ดินใหม่” หรือ “ใบแทน” นั้นเมื่อเราเตรียมเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้นให้เราไปดำเนินการได้ที่ “สำนักงานกรมที่ดิน” ในแต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะ และในการออก “ใบแทน” นั้นอาจจะใช้เวลานานมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดที่สุดนั่นเองค่ะ

สำหรับขั้นตอนในการขอ “โฉนดที่ดินใหม่” หรือ “ใบแทน” เพื่อนๆสามารถศึกษาขั้นตอนได้ดังนี้เลยค่ะ

4.1. เดินทางไปที่ “สำนักงานกรมที่ดิน” ในเขตพื้นที่ตามที่โฉนดใบเก่าตั้งอยู่ และขอรับบัตรคิวเพื่อทำรายการที่ประชาสัมพันธ์

4.2. เจ้าหน้าที่รับคำขอ และ สอบสวน โดยจะมีการ

 • ตรวจสอบหลักฐาน หนังสือมอบอำนาจ และพิจารณาสั่งการ
 • ลงบัญชีรับทำการ
 • ตรวจอายัด
 • เจ้าที่เขียนใบสั่ง ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียมคำขอ
 • พิมพ์ประกาศโฉนดที่ดินหาย

4.3. เจ้าของที่ดินรับประกาศ และนำเจ้าหน้าที่ไปปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่, สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ หรือ ที่ว่าการกิ่งอำเภอท้องที่ ที่ทำการแขวง หรือ ที่ทำการกำนันท้องที่และ ในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละ 1 ฉบับ ในเขตเทศบาลให้ปิดไว้ ณ สำนักงานเทศบาลอีก 1 ฉบับ

4.4. หากภายใน 30 วันที่ทำการติดประกาศไม่มีผู้ใดโต้แย้ง หรือ คัดค้าน ผู้แจ้งจะสามารถเสนอให้เจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาออก “โฉนดที่ดินใหม่” หรือ “ใบแทน”

4.5. เจ้าหน้าที่จะทำการออก “ใบแทน” และลงนามในใบแทน จากนั้นจะแจ้งให้เจ้าของที่ดินมารับในภายหลัง ซึ่งหากเจ้าของที่ดินได้รับ “ใบแทน” เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถนำเอาไปใช้ทำนิติกรรมต่างๆ ได้เหมือนใบโฉนดที่ดินฉบับเดิมเลยค่ะ

undefined

5. ค่าธรรมเนียม และ ระยะเวลาออกใบแทน

5.1. ค่าธรรมเนียมการออกใบแทน

ในการยื่นคำร้อง และ ติดต่อขอออก “ใบแทน” นั้นทาง “สำนักงานกรมที่ดิน” ได้ทำการกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการไว้ดังนี้ค่ะ

 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 • ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 • ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 • ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 • ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท
 • ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท
 • ค่าประกาศแปลงละ 10 บาท (กรณีที่ต้องมีการประกาศ)
 • ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ 10 บาท
 • ค่าออกใบแทนโฉนดที่ดินฉบับละ 50 บาท
 • ค่าออกใบแทนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับละ 50 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ กรณีที่มีการมอบอำนาจ เรื่องละ 20 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ปิดใบมอบอำนาจ ฉบับละ 30 บาท​

5.2. ระยะเวลาออกใบแทน

อย่างที่น้อง Genie ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่า ในการขอออก “โฉนดที่ดินใหม่” หรือ “ใบแทน” นั้นจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่นานมาก เนื่องจากว่า เจ้าพนักงานที่ดินต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการทุจริต อีกทั้งยังต้องรวมระยะเวลาในการติดประกาศ 30 วัน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานถึง 40 - 60 วันโดยประมาณค่ะ

และหากช่วงนั้นมีคิวการขอออก “โฉนดที่ดินใหม่” หรือ “ใบแทน” ที่เยอะก็อาจจะทำให้ระยะเวลานั้นล่าช้าไปกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะ

undefined

6. แจ้งความเท็จ “โฉนดหาย” มีโทษอย่างไร

สำหรับกรณีนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าผู้ที่มาแจ้งความว่าโฉนดที่ดินหาย แต่ความจริงโฉนดที่ดินนั้นถูกนำไปเป็นหลักประกันเงินกู้ หรือ ไปค้ำประกันเจ้าหนี้ ซึ่งแบบนี้จะเข้าข่ายการ “แจ้งความเท็จ” ค่ะ ซึ่งจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนี้ค่ะ

6.1. ประมวลกฎหมายมาตราที่ 267 จากการแจ้งเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.2. ประมวลกฎหมายอาญามาตราที่ 137 จากการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.3 ตามมาตรา 2(4) หากโฉนดที่ดินนี้มีผู้ซื้อไปจากเจ้าของที่ดิน แต่เจ้าของที่ดินกลับแจ้งต่อพนักงานเจ้าที่ว่าโฉนดที่ดินหายพร้อมทั้งขอใบแทน ผู้ซื้อที่ซื้อที่ดินไปจะกลายเป็นผู้เสียหายเป็นพิเศษ จึงมีอำนาจฟ้องคดี

เป็นอย่างไรบ้างคะกับ “โฉนดหาย!! ไม่ต้องตกใจ แก้ปัญหาง่ายๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก” ซึ่งน้อง Genie ตั้งใจรวบรวมข้อมูลให้เพื่อนๆ ได้ทำความเข้าใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการขอเอกสารใหม่นั้นต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควรเลย ดังนั้นเพื่อนๆต้องเก็บรักษาโฉนดที่ดินฉบับจริงไว้ให้ดีๆนะคะ น้อง Genie เป็นห่วง :)

เพื่อนๆสามารถติดตามและให้กำลังใจทีมงานนักเขียนทุกท่านผ่านการ “กดถูกใจ” ได้ที่ Facebook Fanpage ข้างล่างนี่เลยนะคะ

LINE: @genie-property.com

FACEBOOK: Genie-Property.com

EMAIL: sales@genie-property.com

CALL CENTER: 093-232-9888,064-931-8666

Website : www.genie-property.com

บทความที่น่าสนใจ

 1. โฉนดจริงไม่จกตา กับ 4 วิธีเช็คโฉนดปลอม (ฉบับเข้าใจง่าย)
 2. ก่อนซื้อ-ขายที่ดินต้องรู้!! โฉนดที่ดินมีกี่ประเภท?
 3. สรุปขั้นตอนที่เจ้าของที่ดินต้องรู้!! เมื่อถูกเวนคืนที่ดิน

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรมที่ดิน

สำนักงานกิจการยุติธรรม

puean