คอนโดมิเนียม กับ ที่จอดรถ “กฏหมาย” ที่ลูกบ้านต้องรู้!!

สร้างเมื่อ Jul 8, 2022

ในการเลือกซื้อคอนโดของแต่ละคนนั้นน้อง Genie เชื่อเลยค่ะว่าต้องศึกษาข้อมูลกันมาอย่างดีเลยใช่ไหมคะ แต่น้อยคนนักที่จะศึกษาเกี่ยวกับที่กฎหมายที่จอดรถ และอาจจะลืมคำนึงถึงสัดส่วนของพื้นที่จอดรถของเราไปด้วย ซึ่งวันนี้น้อง Genie ได้รวบรวมข้อมูลมาให้เพื่อนๆ แบบฉบับเข้าใจง่าย อ่านแล้วไม่งงแน่นอนค่ะ จะมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนั้น ตามมาเลยค่ะ ><

undefined

1. ที่จอดรถคอนโดมีกี่ประเภท

ที่จอดรถภายในคอนโดนั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ประเภทนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้ง 3 ประเภทนั้นมีข้อดี และ ข้อเสียที่แตกต่างกันไปตามการใช้งานนะคะ บางประเภทจะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับคอนโดนั้นๆเลยก็มีค่ะ ตามน้อง Genie มาเลยค่ะ ว่าแต่ละประเภทนั้นจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง

undefined

และเนื่องจากในปัจจุบันนี้นั้นมีการเลือกใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น จึงทำให้ผู้พัฒนาโครงการหลายๆ บริษัท ได้ทำการติดตั้งตู้ EV Charger หรือ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะ ส่วนใหญ่จะติดตั้งในบริเวณพื้นที่จอดรถภายในอาคารเป็นส่วนใหญ่นั่นเองค่ะ

2. กฎหมายที่จอดรถในคอนโด

สำหรับข้อกำหนดของกฎหมายนะคะ จำนวนที่จอดรถนั้นจะต้องมีการพิจารณาจาก 2 กรณีดังนี้ค่ะ

1 กรณีที่ 1 กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามพื้นที่ใช้สอย

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และ พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 คอนโดมิเนียม(ที่อยู่อาศัยรวมหรืออาคารชุด) ต้องมีออกแบบพื้นที่จอดรถคอนโด และ ต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้เหมาะแก่ขนาดของห้องพักซึ่งจะแบ่งออกเป็น พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ค่ะ

1.1. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ห้องที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไปจะต้องมีที่จอดรถรองรับจำนวน 1 คัน / ห้อง

1.2. นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ห้องที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตร.ม. ขึ้นไปจะต้องมีที่จอดรถรองรับจำนวน 1 คัน / 2 ห้อง

2 กรณีที่ 2 กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามขนาดของอาคาร

อาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างมากกว่า 1,000 ตร.ม. และมีความสูง 15 ม. หรือ อาคารที่มีพื้นที่ก่อสร้างเกิน 2,000 ตร.ม. ขึ้นไป จะต้องมีการคำนวณพื้นที่จอดรถโดยแบ่งเป็น พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ พื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกับด้านบนเลยค่ะ

2.1. ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทุกๆ พื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม. จะต้องมีพื้นที่จอดรถ 1 คัน

2.2. นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทุกๆ พื้นที่ก่อสร้าง 240 ตร.ม. จะต้องมีพื้นที่จอดรถ 1 คัน

ด้วยกฎหมายดังกล่าวนั้น ทางโครงการจะต้องคำนวณโดยการนำจำนวนที่จอดรถมาเปรียบเทียบกับจำนวนยูนิตห้องในโครงการ และหาออกมาเป็น % ของที่จอดรถคอนโด ซึ่งจะต้องมีพื้นที่จอดรถไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะ ทั้งนี้ควรก่อสร้างให้มีที่จอดรถให้ได้มากที่สุดด้วยค่ะ

วิธีคำนวณจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมคือ

undefined

undefined

3. ขนาดและรูปแบบที่จอดรถ

สำหรับขนาดของที่จอดรถภายในคอนโดสำหรับ 1 คันนั้นนะคะ ตามกฎหมายแล้วจะต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าและจะต้องมีลักษณะดังนี้ค่ะ

 • ในกรณีที่จอดรถตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร
 • ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถน้อยกว่า 30 องศา ให้มีความ

กว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร

 • ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถตั้งแต่ 30 องศาขึ้นไป ให้มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร และความยาวไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร

ที่จอดรถต้องทําเครื่องหมายแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแต่ละคันไว้ให้ปรากฏบนที่จอดรถนั้น และต้องมีทางเดินรถเชื่อมต่อโดยตรงกับทางเข้า - ออกของรถ และ ที่กลับรถด้วยค่ะ

ซึ่งสรุปแล้วรูปแบบของที่จอดรถหลักๆ นั้นจะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 3 แบบ ดังนี้ค่ะ

 • ที่จอดรถขนาน หรือทำมุมไม่เกิน 30 องศา จะต้องมีทางถนนวิ่งไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร
 • ที่จอดรถตั้งฉาก 90 องศา จะต้องมีทางถนนวิ่งไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
 • ที่จอดรถทำมุมตั้งแต่ 30-60 องศา จะต้องมีทางถนนวิ่งไม่น้อยกว่า 5.50 เมตร
undefined

4. การปล่อยเช่าที่จอดรถภายในคอนโด

สำหรับเรื่องการปล่อยเช่าที่จอดรถภายในคอนโดนั้นนะคะ ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ และ สงสัยมากที่สุดเลยวันนี้น้อง Genie ก็มีคำตอบมาให้เพื่อนๆได้คลายสงสัยกันค่ะ โดยจะแบ่งเป็น 2 ข้อดังนี้ค่ะ

 • หากเพื่อนๆ เป็นเจ้าของห้องที่มีที่จอดรถประจำ หรือมีการระบุที่จอดรถไว้ในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) เพื่อนๆ จะมีกรรมสิทธิ์ในที่จอดรถนั้นด้วย ซึ่งหมายความว่าสามารถปล่อยเช่าที่จอดรถได้ค่ะ
 • แต่หากเป็นที่จอดรถแบบเวียนจอด หรือ ไม่มีที่จอดประจำนั้น พื้นที่จอดรถดังกล่าวจะถือเป็นพื้นที่ส่วนกลาง เจ้าของร่วมจะไม่มีสิทธิ์ปล่อยเช่าเพื่อหาผลประโยชน์ได้ค่ะ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการปล่อยเช่าที่จอดรถประจำนั้น เจ้าของกรรมสิทธิ์ควรจะปล่อยเช่าแก่ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันดีกว่านะคะ เพื่อความสะดวกแก่การเข้า - ออกโครงการนั้นเองค่ะ

undefined

5. การแก้ปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ

1. สร้างที่จอดรถแบบ Automatic Parking หรือ ระบบจอดรถอัตโนมัติ

ต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้นั้นหลายโครงการมักจะหลีกเลี่ยงการก่อสร้างพื้นที่จอดรถให้มีขนาดเท่ากับที่กฏหมายกำหนด โดยการสร้างระบบที่้จอดรถอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อให้ได้จำนวนจอดรถที่มากขึ้น แต่ทั้งนี้ที่จอดรถแบบ Automatic Parking นั้นยังก็มีข้อดี - ข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป

ข้อดีของที่จอดรถแบบ Automatic Parking

 • ช่วยเพิ่มพื้นที่จอดรถ ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้น ไม่ต้องเหลือพื้นที่ขึ้น - ลงรถ
 • ประหยัดเวลาในการหาที่จอดรถ ระบบจะโชว์อัตโนมัติว่าจอดได้กี่คัน ว่างจอดกี่คัน
 • ลดความเลี่ยงในการเฉี่ยว ชน ในการถอยเข้าที่จอดรถ

ข้อเสีย ของที่จอดรถแบบ Automatic Parking

 • คนส่วนใหญ่กังวลว่าถ้าระบบโปรแกรมเสียจะมีวิธีแก้ไข หรือ ลดผลกระทบอย่างไร
 • ช่วงเวลาเร่งรีบ รถเยอะอาจจะต้องใช้เวลารอคิวนาน

2. ทำโฉนดที่จอดรถคอนโด

สำหรับข้อที่ 2 นี้นะคะในบางคอนโดนั้นจะมีโปรโมชั่นที่ขายห้องพร้อมกับโฉนดที่จอดรถ เพื่อให้ผู้ที่ซื้อคอนโดได้ตัดสินใจซื้อห้องพร้อมกับหมดความกังวลว่าจะไม่มีที่จอดรถ แต่ก็ต้องแลกมาในราคาขายที่สูงขึ้นมากๆ นั่นเองค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับกฎหมายที่จอดรถภายในคอนโด น้อง Genie มองว่าในการเลือกซื้อคอนโดนั้นแม้เราจะมีรถ หรือ ไม่มีรถเราก็จะต้องไม่พลาดที่จะเรียนรู้และให้ความสำคัญนะคะ เพราะในอนาคตเพื่อนๆ หลายท่านอาจจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมา หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นรถยนต์ ที่นี้เราจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่จอดรถของเรานั่นเองค่ะ

น้อง Genie หวังว่าเรื่องราวที่นำมาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ ที่กำลังมองหาซื้อคอนโดอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะ และที่พลาดไม่ได้เลย หากเพื่อนๆ คนไหนที่กำลังต้องการ หาเช่า หาซื้อคอนโดทำเลสวย ราคาดี แล้วก็มี VR Tour ให้รับชมห้องเสมือนจริงนั้น คลิกที่นี่ ได้เลยค่าา

เพื่อนๆสามารถติดตามและให้กำลังใจทีมงานนักเขียนทุกท่านผ่านการ “กดถูกใจ” ได้ที่ Facebook Fanpage ข้างล่างนี่เลยนะคะ

LINE: @genie-property.com

FACEBOOK: Genie-Property.com

EMAIL: sales@genie-property.com

CALL CENTER: 093-232-9888,064-931-8666

Website : www.genie-property.com

ขอบคุณข้อมูลจาก

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

Ananda

Sansiri

ZMyhome